Revista Sfarmă Piatră, condusă la început de Nichifor Crainic iar din 1940, condusă de Ion Gregorian, subintitulată săptămânal de luptă și doctrină românească și, mai apoi, ziar de informație și luptă românească